Dr. Öğr. Üyesi COŞKUN DİKBIYIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi COŞKUN DİKBIYIK

T: (0282) 250 2695

M cdikbiyik@nku.edu.tr

W cdikbiyik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİKBIYIK C., YILMAZ E., TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR NAİP KÖYÜ ÜZERİNEBİR SOSYAL YAPI ARAŞTIRMASI, HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol. 5, pp. 231-246, 2017.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
2. DİKBIYIK C., BÖLÜKBAŞI A., EYÜP KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ASOS The Journal of Academic Social Sciences, vol. 33, pp. 183-200, 2016.
Özgün Makale Index Copernicus, Cite Factor, Asos, Sobiad, Drji, Oaji, Erişim Linki
3. DİKBIYIK C., YILMAZ E., TEKİRDAĞ ÖLÇEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 127-139, 2016.
Özgün Makale CEEOL, EBSCO, ASOS, MLA, ARASTİRMAX, TEİ Erişim Linki
4. DİKBIYIK C., Necessity of İdentity and Fundamental İdentity Determinants, Europen Journal of Social Sciences, vol. 33, pp. 133-143, 2012.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. yılmaz e., d. c., 1973 seçimlerinin önemi, öne çıkan özellikleri ve sonuçları üzerine bir değerlendirme, EKEV Akedemi Dergisi, ss. 77-90, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DİKBIYIK C., Din Sosyolojisi, Bölüm: Bireysel Süreçler ve Din, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Ahmet Onay, Nazmi Avcı, 2017.
Bilimsel Kitap
2. YILMAZ E., DİKBIYIK C., BÖLÜKBAŞI A., DALĞALİ M., Tekirdağ´da Genel Milletvekili Seçimleri (1946-2015), Yayın Yeri: DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016.
Bilimsel Kitap
3. yılmaz e., a. m., ö. a., d. c., e. h., o. r., h. a., yılmaz e. m. o. h., c. e. ç. b., d. m., Türk Sinemasında Sosyal Meseleler, in. "Türk sinemasında Din Adamı Tiplemesi ve Değişen Din Adamı İmajı" Coşkun Dikbıyık, Yayın Yeri: Başka Yerler, Editör: Ensar Yılmaz, 2012.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DİKBIYIK C., Adem Kıssası Çerçevesinde İslam’da Günah Olayının Ortaya Çıkışı Üzerine Sosyolojik BirDeğerlendirme, International Balkan and Near Eastern Social Science Congress Series (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. DİKBIYIK C., YILMAZ E., Tekirdağ Naip Köyünde Sosyal Yapı Araştırması, International Balkan and Near Eastern Social Science Congress Series (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki